Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla

Pravidla pro žadatele, adepty a budoucí členy

Žadatel:
Pokud máte zájem stát se členy Les enfants des Etoiles v prvé řadě si dobře přečtěte Kodex naší guildy
Jakmile se seznámíte s kodexem, kontaktujte, prosím, jednoho z Adeptmasteru.
Adeptmaster Vám sdělí potřebné informace ohledně přijímání... například jestli vůbec momentálně přijímáme a domluví si s Vámi bližší podrobnosti
Jakmile adeptmaster přijme Vaši žádost, zaregistrujte se na našem fóru(etoiles.cervenka.info) založte si topic v sekci Přihlášky. Do registrace prosím uvěďte všechny kontaktní informace, zejména ICQ
Žadatel nenosí zkratku guildy za jménem a neplatí žádné poplatky. Nemá také žádna práva či poradní možnosti ohledně dění v guildě
Žadatel nemá přístup do guildouse bez dozoru některého z členů, ten za takovou návštěvu zodpovídá. Např. při ztrátě věcí je hradí z vlastní kapsy

Topic by měl mít jméno shodné se jménem vaší hlavní postavy, se kterou se do guildy hlásíte. Jména jiná budou přejmenována či rovnou smazána! Obsah Vaší přihlášky je více méně na Vás ale ocenily bychom, kdyby jste se držely těchto bodů :

Jména všech aktivních postav
Stručný životopis hlavní postavy (nejlépe RP)
Proč se hlásíš do naší guildy, jaký přínos tím čekáš pro sebe a jaký pro guildu
Jak dlouho hraješ

Doplňující informace jako třeba prohřešky, jak často hraješ atd...
Dále informace o sobě v reálu. Kolik Ti je let, odkud jsi, co rád děláš atd...
Meze se nekladou a fantazie se v přihlášce jen vítá. Čím víc toho o Tobě budeme vědět, tím víc Tě poznáme a může to velice urychlit tvůj vstup mezi nás.


V tomto topicu se s tebou budou seznamovat členové guildy a budou ti klást otázky. Doporučujeme fórum navštěvovat často. I tato aktivita je rozhodující. Pokud uzná Adeptmaster za vhodné, staneš se Adeptem guildy Les enfants Des Etoiles. Toto rozhodnutí mu však musí schválit guildmaster.

Adept
Pokud Adeptmaster a Guildmaster uznají, že bys mohl být přínosem do guildy, Stáva se z tebe Adept
Po dobu svého adepství platíš guilde symbolických 20k měsíčne a vstupní poplatek 25k, který propadá ve prospěch bohům
Adept má právo poradní, né však hlasovací. Nosí zkratku za jménem a přízvisko adept
Adeptovi je umožněn přístup do guildovní části fóra, přesněji do sekce plánované výpravy, dále dostane přístup na guildovní mapu a kanál TS. Adept ma taktéž přístup do guild house, nemá však právo na svoji secure chest v něm
Celou dobu adeptství je tvým patronem jeden z Adeptmasterů, který hodnotí tvou aktivitu, povahu a herní schopnosti. Proto doporučujeme se co nejaktivněji zapojovat do guildovních výprav a do dění kolem guildy. Veškeré otázky a připomínky smeřuj na jednoho z Adeptmasterů.
Adeptmaster založí v guildovní části topic se Tvým jménem, kde uvádí tvé pokroky, tvé světlé i stinné stránky. Taktéž členové guildy zde píší svůj názor na Tebe, proto se chovej nejlépe jak Ti Tvé svědomí dovoluje
Pokud je Adeptmaster s tvými pokroky spokojen a i jeho úkoly plníš svědomitě, pokud jsi aktivní a přátelský, navrhne v guildovní části fóra hlasování o Tvém přijetí. Během hlasování Ti zadá "vstupní" úkol. Pokud s Tebou není spokojen, naše cesty se bohužel v této chvíli odloučí.
O přijetí je rozhodnuto teprve až po řádném hlasování většiny členů guildy a o osudu adepta rozhoduje většina hlasů - ano či ne.
Guildmaster má právo veta bez udání důvodu v jakékoliv části tvého přijímání

Člen
Pokud se v řádném hlasování guilda shodne, že Tě chceme mezi nás, stáváš se po málé slavnostní ceremonii právoplatným členem
Člen platí měsíční poplatek 35K (vedeni + adeptmaster plati 50K)
Má přístup do guildovní části fóra, na mapu, TS
Má přístup do guild house, kde mu je na náklady guildy zřízena secure chest
Má právo hlasovací a poradní
Dále se řídí interními pravidly guildy (ohledně chování a lootu)
Při dlouhé neaktivitě je přesunut mezi spící členy (tento člen neplatí guildovné)